Bewonerskrachten Nazareth

Home » Instanties » Woonpunt » Bewonerskrachten Nazareth

Beste buurtgenoten van Nazareth,

Welkom bij de Bewonerskrachten Nazareth! Ik ben verheugd om met jullie te delen wat dit initiatief inhoudt en hoe we samen een positieve impact kunnen hebben op onze gemeenschap.

Bewonerskrachten Nazareth wordt gefaciliteerd door Woonpunt en is een gemeenschapsgericht programma dat tot doel heeft de krachten van buurtbewoners te bundelen om onze wijk te versterken en te verbeteren. We geloven dat elke bewoner een waardevolle rol speelt in het creëren van een veilige, verbonden en levendige buurt.

Dit programma biedt verschillende mogelijkheden voor betrokkenheid, zoals buurtbijeenkomsten, opruimacties, sociale evenementen, educatieve workshops en meer. We willen een platform bieden waarop ideeën, zorgen en initiatieven van buurtbewoners worden gehoord en ondersteund.

Sinds kort hebben we twee groepen Bewonerskrachten, n.l.:

  1. Bewonerskracht buurtpreventie team
    1. Zij lopen regelmatig door de wijk en maken meldingen naar Woonpunt, Gemeente Maastricht en andere partijen als zij b.v. gedumpte afval of meubilair tegen komen maar maken ook een praatje als iemand vragen heeft.
  2. Bewonerskracht buurt klusteam
    1. Zij kunnen kleine klusjes oplossen voor mensen die dit zelf niet meer kunnen. bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij ophangen, een kastje in elkaar zetten, een heg scheren of wat onkruid verwijderen.

Als lid van Bewonerskrachten Nazareth heb je de kans om:

  1. Samen te werken aan gemeenschapsprojecten die de leefbaarheid van onze buurt verbeteren.
  2. Ideeën te delen en voorstellen te doen om problemen aan te pakken en positieve veranderingen teweeg te brengen.
  3. Deel te nemen aan sociale activiteiten die de banden tussen buurtbewoners versterken en de buurtcultuur bevorderen.
  4. Een stem te hebben in beslissingen die onze wijk beïnvloeden en bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve en duurzame gemeenschap.

Ik nodig jullie allemaal uit om deel te nemen aan Bewonerskrachten Nazareth en samen te werken aan een buurt waar we trots op kunnen zijn. Laten we onze krachten bundelen en onze wijk laten bloeien!

Voor meer informatie en om lid te worden, neem gerust contact met mij op via Marjan.heuts@woonpunt.nl of vul het formulier (https://forms.gle/6qcQu1XNtaL3H8J46) in en wij nemen contact met u o.

Met vriendelijke groet,

Woonpunt 

Marjan Heuts | Participatiemedewerker