WELKOM

Welkom op de vernieuwde website van Buurtbelangen Nazareth

Nazareth is een van de wijken van de gemeente Maastricht in het zuiden van Limburg. Nazareth ligt ten noordoosten van het centrum van de stad aan de oostzijde van de rivier de Maas.

De gemeente Maastricht stimuleert het wijkgericht werken.

Buurtbelangen Nazareth zet zich in tot het bevorderen van het leefklimaat en de sociale contacten in de wijk. Dit valt te verdelen in drie belangrijke pijlers.

Leefbaarheid

Een prettige omgeving draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Buurtbelangen Nazareth zorgt ervoor dat de wijk er verzorgd uitziet en houdt hierover contacten met de gemeente.

Veiligheid

Veiligheid is erg belangrijk. Buurtbelangen Nazareth houdt samen met de bewoners de wijk in de gaten. Bij calamiteiten kan er snel geschakeld worden met de contactpersoon bij de gemeente.

Cohesie

We wonen samen in de wijk. Buurtbelangen Nazareth bevordert de cohesie in de wijk door het organiseren van diverse activiteiten voor de buurtbewoners. Jaarlijks ontvangt Buurtbelangen Nazareth een bijdrage van de gemeente.

HET LAATSTE NIEUWS UIT DE WIJK:

 • Afvalbeleid Gemeente Maastricht
  Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het
 • Bewonerskrachten Nazareth
  U heeft ons vast al eens zien lopen door de wijk, de Bewonerskrachten Nazareth. Wij lopen als bewonerskrachten regelmatig door de wijk, maken een praatje met de medebewoners en geven tips hoe wij
 • Kerst Special 2022
  Hallo Buurtgenoten, Op woensdag 7 december jl. hebben we met Buurtbelangen Nazareth op een gezellige manier het kerst seizoen geopend namelijk d.m.v. een swingo, Swingo? Ja dat is Bingo maar dan net even anders. Een
 • Cursus gezellig Gezond
  Afgelopen 2 maanden vond in het buurtcentrum Nazareth de cursus Gezellig Gezond plaats voor buurtbewoners uit Limmel en Nazareth. In 6 middagen kwamen de belangrijkste thema’s rondom gezondheid aan bod. Dit alles volgens het gedachtegoed
 • Kerst in Limmel 2022
%d bloggers liken dit: