Welkom op de site Buurtbelangen Nazareth

Buurtbelangen Nazareth is opgericht in 1991 en als voornaamste doel was het om de leefbaarheid en sociale activiteiten in Nazareth te bevorderen.

Om te bevorderen hebben zij altijd een luisterend oor en kunnen zijn ondersteunen met advies op het gebied van de organisatie en financiële ondersteuning. Hiervoor is er actief contact met verschillende personen en afdelingen van o.a. de Gemeente Maastricht en Trajekt.

De gemeente Maastricht stimuleert het wijkgericht werken en subsidieert de wijken dan ook jaarlijks om activiteiten op te zetten en te ondersteunen.

Zo organiseert Buurtbelangen Nazareth zelf jaarlijks een aantal activiteiten, zoals Zomer kienen, Spek & ei en een Kerst Swingo.

Om onze doelen te behalen richten wij ons op drie belangrijke pijlers, n.l.:

Leefbaarheid

Een prettige omgeving draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk. Buurtbelangen Nazareth zorgt ervoor dat de wijk er verzorgd uitziet en houdt hierover contacten met de gemeente.

Veiligheid

Veiligheid is erg belangrijk. Buurtbelangen Nazareth houdt samen met de bewoners de wijk in de gaten. Bij calamiteiten kan er snel geschakeld worden met de contactpersoon bij de gemeente.

Cohesie

We wonen samen in de wijk. Buurtbelangen Nazareth bevordert de cohesie in de wijk door het organiseren van diverse activiteiten voor de buurtbewoners. Jaarlijks ontvangt Buurtbelangen Nazareth een bijdrage van de gemeente.

HET LAATSTE NIEUWS UIT DE WIJK:

 • Beste bewoners van Nazareth-Limmel,
  Kapelaan Austin van Limmel-Nazareth wil een oude traditie in ere herstellen. Te beginnen met het houden van een Heilig Mis i.v.m. het feest van St. Antonius van Padua, op zaterdag 15 juni om 10.00 uur in het buurtcentrum van Nazareth aan het Miradorplein. Voorafgaand aan deze H. Mis komen we samen bij de kapel aan …
 • Opfriscursus voor fietsers
  Veilig Verkeer Nederland organiseert binnenkort in jouw gemeente een gezellige opfriscursus voor fietsers met in de middag een praktijkgedeelte. Alle 50-plussers die graag willen blijven fietsen en met elkaar ervaringen, leuke routes en tips willen uitwisselen, zijn van harte welkom. In opdracht van de regio Maastricht Heuvelland organiseren we dit jaar een aantal VVN Opfriscursussen …
 • Inloop Trefpunt – Wijk Service Punt (WSP) Noordoost
  Hét loket in de buurt voor al je vragen Het WSP is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die hulp en ondersteuning bieden op alle mogelijke terreinen. Informatie over inkomen, wonen, werken, welzijn en opvoeden. Advies over instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen en ondersteuning bij aanvragen van kwijtscheldingen, toeslagen, inkomensondersteuning, enzovoorts.Ons …
 • Inloop Trefpunt op de Donderdag
  Op de donderdagen organiseert Trajekt van 10:00 tot 12:00 uur een Inloop ochtend. Hieronder het programma voor 14 maart t/m 11 april. Mocht u ook interesse hebben, kom rustig binnen lopen, de koffie staat altijd klaar.
 • Signaalpunt Maastricht tegen eenzaamheid
  Maak jij je zorgen over iemand die eenzaam lijkt? Of ben je zelf eenzaam? En weet jij niet wat je kunt doen of waar je terecht kan? Neem gerust contact met ons op en wij helpen je verder. Hoe werkt het? Iedereen die zich zorgen maakt over een eenzame inwoner kan een signaal afgeven, ook …