Privacybeleid Buurtbelangen Nazareth

Home » Privacybeleid Buurtbelangen Nazareth

Adres
Meerssenerweg 69A
6222 AH Maastricht

E-mail: BuurtbelangenNazareth@outlook.com

KvK: 40205236
Btw nummer: vereniging is vrijgesteld voor de BTW plicht
Rekening nr.: NL05SNSB0936934611

Grondslag verzamelen persoonsgegevens
Buurtbelangen Nazareth beroept zich op grondslag 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor het verzamelen van uw persoonsgegevens: “iemand uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.”

Bij het invullen van het contactforumlier, inschrijfformulier en enquêtes wordt nadrukkelijk gevraagd om toestemming in uw gegevens en toestemming te bewaren.

Verzamelen persoonlijke & bijzondere gegevens.
Onze informatie verzameling komt hoofdzakelijk uit de inschrijf-, contactformulier en enquêtes en evt. reacties die worden gegeven in onze nieuwsberichten.

 • Contactformulier
  Via dit formulier verzamelen wij de volgende gegevens en waarvoor we deze gebruiken.
  • Verstrekte gegevens;
   • NAW-gegevens;
    • NAW-gegevens worden verzameld wegens communicatie doeleinden t.b.v. beantwoording bericht;
   • Telefoonnummer;
    • Ten behoeve van communicatie;
   • E-mailadres;
    • Ten behoeve van communicatie;
   • Onderwerp;
    • Ten behoeve bepaling communicatie traject;
   • Je bericht;
    • Ten behoeve van evt. FAQ op te zetten.
 • Inschrijf- en toestemmingsformulier nieuwe lid.
  Via dit formulier verzamelen wij de volgende gegevens en waarvoor we deze gebruiken.
  • Gegevens van uw als lid;
   • NAW-gegevens;
    • Ten behoeve van communicatie en het bijhouden van het ledenbestand;
   • Telefoonnummer;
    • Ten behoeve van communicatie;
   • E-mailadres;
    • Ten behoeve van communicatie;
  • Toestemmingen;
   • AVG wet;
    • Ten behoeve van het registeren van uw persoonlijke gegevens;
   • Publiceren beeldmateriaal;
    • Ten behoeve van het openbaar maken van beeldmateriaal via gedrukte, analoge of digitale publicaties.

Ontvangers persoonsgegevens & toestemmingen

De verzamelde persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan onderstaande ontvangers:

 • Bestuur van Buurtbelangen Nazareth

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet delen met derden, zoals commerciële bedrijven en/of sponsoren.

Wel zullen wij gegevens uit ingevulde enquêtes delen met derden waar wij deze hebben geplaatst in en op onze communicatie middelen. Hierbij zullen wij nooit uw NAW gegevens delen.

Bewaartermijn

 • Buurtbelangen Nazareth bewaart verzamelde persoonsgegevens maximaal 10 jaar ten behoeve van communicatie, of voor de werving van nieuwe bestuursleden en/of vrijwilligers van Buurtbelangen Nazareth.
 • U heeft te allen tijde het recht om uw bewaarde gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen binnen de bewaartermijn van 10 jaar. U kunt dit kenbaar maken door een bericht te sturen aan ted.devrees@buurtbelangen-nazareth.nl.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw gegevens kan alleen als u geen lid meer bent van Buurtbelangen Nazareth.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ted.devrees@buurtbelangen-nazareth.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort, zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

Klachten

Buurtbelangen Nazareth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met ons op Buurtbelangen Nazareth, Meerssenerweg 69A, 6222 AH Maastricht, of via ted.devrees@buurtbelangen-nazareth.nl.

Belang verzamelen persoonsgegevens

Buurtbelangen Nazareth behoudt zich het recht om leden uit te sluiten van deelname indien er geen persoonsgegevens verstrekt worden. Dit in verband met de veiligheid van de ons en andere leden, omdat wij die dan niet meer kunnen garanderen (o.a. bij calamiteiten).

Verstrekking privacyverklaring

Onze privacyverklaring altijd terugvinden op onze website indien u dit wenst en bij het invullen van formulieren staat hier dan ook een link.

Vragen

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kunt u terecht bij ted.devrees@buurtbelangen-nazareth.nl.