(weg)werkzaamheden in uw buurt

Home » Gemeente Maastricht » (weg)werkzaamheden in uw buurt
0 Comments

In 2023 verbeteren we de fietsroute langs de Meerssenerweg tussen het Kastelenpad en de Viaductweg. Dat doen we omdat de Meerssenerweg onderdeel is van de snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht. Deze route wordt in fases aangelegd. 

Wat is een snelle fietsroute?

Bij een snelle fietsroute is het niet de bedoeling om fietsers harder te laten rijden. Wel ontstaat er een comfortabele en veilige doorfietsroute met minder oponthoud/stoppen. Door zo’n snelle fietsverbinding stimuleren we fietsen als woon-werkverkeer tussen de steden en de tussenliggende plaatsen. Zo kan de fiets nog meer een alternatief zijn voor de auto. 

  • Maart-begin zomer 2022: we bespreken met direct omwonenden van de Meerssenerweg en belanghebbenden hoe de fietspaden opnieuw in te richten.  
  • Begin zomer 2022: we werken een conceptontwerp uit.
  • Einde zomer 2022: we ronden het definitieve ontwerp af.
  • Najaar: de aanbesteding wordt voorbereid.
  • 2023: start uitvoering van de werkzaamheden.

Extra: verbeteren fietsveiligheid in het Korporaal Petrie Crijnsviaduct

Het verbeteren van de veiligheid van fietsers in het Petrie Crijnsviaduct (vroeger Severentunnel) lift mee met de aanpak van de fietsroute langs de Meerssenerweg. Samen met de buurtnetwerken en belanghebbenden kijken we welke maatregelen nodig zijn.

Meer weten over deze snelle fietsroute? Ga naar de website Zuid Limburg Bereikbaar.

Categories:
Richard Pas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts

Ophaaldagen Restzakken, GFT en etenswaren en Papierafval
Het komt nog steeds voor dat de restzakken op de verkeerde dagen worden buiten gezet.
Beste bewoners van Nazareth-Limmel,
Kapelaan Austin van Limmel-Nazareth wil een oude traditie in ere herstellen. Te beginnen met het
Opfriscursus voor fietsers
Veilig Verkeer Nederland organiseert binnenkort in jouw gemeente een gezellige opfriscursus voor fietsers met in
Inloop Trefpunt – Wijk Service Punt (WSP) Noordoost
Hét loket in de buurt voor al je vragen Het WSP is een samenwerkingsverband van