Categorie: Gemeente Maastricht

Uitnodiging Stadsdeelbezoek Maastricht-Noord

Hieronder de uitnodiging van de Gemeente Maastricht m.b.t. het Stadsdeelbezoek Maastricht-Noord. Het college van burgemeester en wethouders zullen op dinsdag 14 november a.s. van 18:00 – 21:00 uur een bezoek brengen aan ons stadsdeel. Dit bezoek is een vervolg op het eerdere stadsdeelbezoek en heeft u de mogelijkheid om onze nieuwe burgemeester Wim Hillenaar en

Week van de eenzaamheid – update

Kom erbij, ontmoet en geniet Lunchconcerten en andere activiteiten in onze stad! Van 28 september tot en met 4 oktober staat Maastricht in het tekenvan ontmoeten en samen komen. Kom naar 1 van de 12 lunchconcertenmet mooie muziek van studenten van het Conservatorium Maastricht.Tijdens het concert geniet je van soep en een broodje. Maar er

Behoeftepeiling Nazareth 2023

Beste inwoners van Nazareth, Buurtbelangen Nazareth zet zich in voor het bevorderen van de leefbaarheid en vitaliteit inNazareth. Wij doen dit door het verbinden van bewoners, instellingen en organisaties.Voorbeelden hiervan zijn meewerken aan en faciliteren van: Trefpunt Nazareth in de Kasteel Schaloenstraat inclusief ‘t Koffieheukske, Lief en Leef straten Nazareth, werkgroep Nazareth Bruist ensamenwerkingen met

Afvalbeleid Gemeente Maastricht

Elke gemeente stelt eigen afvalbeleid vast. In dit beleid staat wat de gemeente belangrijk vindt als het gaat om huishoudelijk afval en op welke manier zij haar doelen wil bereiken. Dan gaat het bijvoorbeeld over het serviceniveau en de inzet van communicatie en handhaving, maar ook over kosten en de afvalstoffenheffing. Met de gemeenteraad is

Je Energiebespaarder van het CNME

Je Energiebespaarder in Nazareth en Limmel is er van 5 december tot 9 januari in onze wijk. Circa 450 adressen in Nazareth en 150 adressen in Limmel krijgen een een kaartje van ons in de brievenbus waarop we onze aanwezigheid in de wijk aankondigen. Aanwezig in het Trefpunt Nazareth aan de Kasteel Schaloenstraat 54 tijdens

Sporten en spelen in de buurt

Mensen sporten steeds vaker buiten. En kinderen spelen graag buiten. Daar willen we als gemeente op inspelen met passende sport- en speelplekken. Want we willen betere plekken maken met het geld dat we hiervoor hebben. Waar moeten we dan aan denken? Dat horen we graag van je. Vertel het ons Op 16 juni jl. was

Tegemoetkoming medisch afval en incontinentieafval

In Maastricht vinden we het scheiden van afval belangrijk. Afval dat we scheiden, kunnen we opnieuw gebruiken. Dat is beter voor het milieu en voor uw portemonnee. Maar niet iedereen in Maastricht kán al het afval apart aanbieden. Medisch afval moet bijvoorbeeld altijd in de restzak. Ook hebben sommige inwoners blijvend moeite met lopen en

Behoeftepeiling Nazareth 2022

Beste inwoners van Nazareth, Buurtbelangen Nazareth zet zich in voor het bevorderen van de leefbaarheid en vitaliteit inNazareth. Wij doen dit door het verbinden van bewoners, instellingen en organisaties.Voorbeelden hiervan zijn meewerken aan en faciliteren van: Trefpunt Nazareth in de Kasteel Schaloenstraat inclusief ‘t Koffieheukske, Lief en Leef straten Nazareth, werkgroep Nazareth Bruist ensamenwerkingen met

(weg)werkzaamheden in uw buurt

In 2023 verbeteren we de fietsroute langs de Meerssenerweg tussen het Kastelenpad en de Viaductweg. Dat doen we omdat de Meerssenerweg onderdeel is van de snelle fietsroute tussen Sittard en Maastricht. Deze route wordt in fases aangelegd.  Wat is een snelle fietsroute? Bij een snelle fietsroute is het niet de bedoeling om fietsers harder te